Osnovne informacije

Smjernice o načinu korištenja sustava "eRedar"

Zbog raširenosti sustava i velikog broja korisnika, uveden je kodeks ponašanja korisnika sustava i načina korištenja resursa sustava. Svaki građanin prijavljuje se putem svoje email adrese samo za jedan odabrani grad. Nije moguća prijava jedne mail adrese na više gradova.
Svaki građanin može slati samo prijave vezano uz odabrani grad. Sustav dozvoljava slanje prijava smo sa lokacije grada kojem pripada korisnik. Slanje prijava izvan grada nije moguće.
Prijave koje se šalju ne smiju sadržavati neprimjereni i uvredljivi sadržaj. Sustav ima implementiran mehanizam prepoznavanja takvog sadržaja. U slučaju da korisnik namjerno pokušava zlorabiti sustav, korisniku će biti zabranjen pristup sustavu eRedar i protiv njega pokrenut postupak prijave nadležni institucijama. Isključenom korisnik trajno će se zabraniti pristup u sustav eRedar.
Svi podaci korisnika su anonimni i zaštićeni. Korisnik kod prijave može koristiti javnu mail adresu tipa gmal.com ili sličnu. Kod prijave u sustav korisnik prijavljuje svoju email adresu, željenu pristupnu lozinku te grad u kojem živi. Ostale podatke o korisniku, sustav ne će koristiti.

Prijave

Način zaprimanja prijava

Prijave mogu slati samo građani koji su se prijavili u sustav eRedar. Svakom evidentiranom i autoriziranom građaninu, putem svojeg pristupnog imena i lozinke omogućuje se korištenje posebnog korisničkog modula sustava. Kod slanja prijave unosi se kratki naslov koji karakterizira narav prijave, tip prijave, kratki opis problema, te popratna slika. Slanje popratne slike kod prijave je obavezno, osim za prijavu remećenja mira. Unošenje adrese lokacije prijave nije potrebno jer mobilna aplikacija detektira trenutnu poziciju korisnika sustava.
Svaki korisnik može poslati samo jednu prijavu dnevno. Ovo pravilo je uvedeno iz razloga sprečavanja zlonamjernog korištenja sustava što je detektirano tijekom testne faze sustava.

Sigurnost podataka

Sigurnost podataka i transparentnost

Svaka prijava prije objavljivanja prolazi provjeru sadržaja. U slučaju da poruka sadrži uvredljiv sadržaj ili sliku neprimjerenog sadržaja, takva poruka bit će blokirana, a korisnik sustava bit će isključen i zabranjen pristup.
eRedar sustav osigurava direktnu komunikaciju između gradske Uprave i osobe koja je poslala prijavu. Na taj način prijavitelj ostaje anoniman za javnost.
Svaka zaprimljena prijava ima definirani status. Status označava razinu u rješavanju nastalog problema. Kada se prijava pošalje ona se nalazi u statusu zaprimanja. Kada gradska uprava riješi problem ili odgovori na prijavu, prijava prelazi u status riješene prijave.