Politika privatnosti

Bamblek Ltd. posvećuju veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje naša poduzeća obrađuju, odnosno prikuplja prilikom posjeta našoj internet stranici. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.
Politika zaštite privatnosti obuhvaća:
- Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka,
- Sigurnost,
- Rokove pohranjivanja,
- Prava korisnika,
- Automatiziranu obradu,
- Obavijest o promjenama i kontakt.

Voditelj obrade: Pulsar d.o.o., Zagrebačka 19, 40000 Čakovec, HRVATSKA, zop@pulsar.com.hr

Korištenje i otkrivanje odnosno prijenos osobnih podataka

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, adrese, e-maila, telefonskog broja, poštanske adrese i dr.). Poduzeće Bamblek Ltd. ne prikuplja Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom slanja podataka o prijavi komunalnom odjelu), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovo korištenje.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Bamblek Ltd. koristit će Vaše osobne podatke za potrebe tehničkog upravljanja internetskim stranicama i mobilnom aplikacijom, te prikaz individualiziranih poslanim prijavama. Obavještavamo Vas da svi Vaši podaci ne će biti dostupni trećim stranama (drugim društvima i poduzećima).

Kako štitim Vaše podatke

Poduzeće Bamblek Ltd. u zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze. U našem poslovanju surađujemo s pouzdanim i stručnim partnerima koji su obavezni koristiti visoke standarde zaštite.

Sigurnost

Bamblek Ltd. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka.

Rok pohranjivanja

Pohranjujemo Vaše podatke do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Vaši podaci se u svrhe marketinga na temelju legitimnog interesa koriste do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja. Ukoliko postoji privola za obradu u promidžbene svrhe koja se odnosi i na razdoblje nakon propisanog roka, Vaše podatke pohranjujemo sve do povlačenja privole.

Automatizirana obrada podataka

Naglašavamo da se neki podaci (broja posjeta, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju se automatski prilikom pristupa našim internetskim stranicama ili korištenjem našeg aplikacije. Prikupljeni podaci koriste se u cilju analize korištenja naše aplikacije i unapređenja njene kvalitete. Korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnik i poduzeća Bamblek Ltd. dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike privatnosti bit će objavljena na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna. Za sva pitanja vezana o zaštiti osobnih podataka i privatnosti kontaktirati nas možete na e-mail: zop@bamblek.com ili zop@pulsar.com.hr.