Osnovne informacije

E-redar je projekt koji je pokrenut od strane poduzeća Pulsar d.o.o. Cilj projekta bio je razvoj IT platforme koja će omogućavati građanima izravnu komunikaciju sa komunalnom službom njihove lokalne uprave. Za potrebe ovog projekta razvijena je web kontrolna aplikacija namijenjena komunalnoj službi lokalne uprave u mjestu / gradu. Kontrolna aplikacija omogućava komunalnoj službi jednostavan pregled zaprimljenih prijava ili upita građana, odgovaranje na postavljena pitanja, izrada plana rada i dežurstva komunalnih redara te statistička analiza zaprimljenih prijava ili upita. Statistička analiza omogućava uvid o učestalosti vrsta prijava i njihove lokacije na području grada. Na temelju tih podataka mjesna / gradska uprava može optimirani i poboljšati svoj rad. Usmjeriti kontrolu i nadzor na mjesta u gradu gdje je detektirano povećanje prijava građana.

Drugi dio ove IT platforme je mobilna aplikacija. Razvijena je besplatna mobilna aplikacija koja omogućuje građanima direktno slanje podataka o prijavi (podaci prijave, GEO lokacija i popraćeni fotografijom). Također, komunalna služba može putem mobilne aplikacije promptno odgovoriti zahtjevima građana te uzvratiti informacijom o pokrenutim aktivnostima glede pojedine prijave. Aplikacija također omogućava pregled prijava za pojedino mjesto / grad i njihovo pretraživanje prema unesenim kriterijima.

Preuzimanje mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija E-redar dostupna je i BESPLATNA. Aplikacija je namijenjena za pametne mobitele koji koriste Android i iOS sustav.

Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Preuzmi program

ANDROID

Preuzmi program

iOS

Mobilna aplikacija E-redar dostupna je i BESPLATNA. Aplikacija je namijenjena za pametne mobitela koji koriste Android i iOS sustav. Ovom aplikacijo građanima se omogućuje slanje prijava te uvid u njihovo rješavanje od strane komunalne službe lokalne zajednice.
Za korištenje aplikacije, potrebno je da se korisnik registrira putem svoje privatne e-mail adrese. Nakon registracije korisnika za mjesto/grad gdje živi, može nesmetano slati upite ili prijave komunalnoj službi svog mjesta stanovanja.