Osnovne informacije

Eredar je projekt koji je pokrenut od strane poduzeća Pulsar d.o.o. Cilj projekta bio je razvoj IT platforme koja će omogućavati građanima izravnu komunikaciju sa komunalnom službom njihove lokalne uprave te povećati kvalitetu života građana. Razvijenu platformu karakterizira nezavisnost i transparentnost u objavljivanju zaprimljenih prijava i prijedloga građana, a upućenih gradskim upravama. Za potrebe ovog projekta razvijena je web kontrolna aplikacija namijenjena komunalnoj službi lokalne uprave u mjestu / gradu, te besplatna mobilna aplikacija za sve građane. Kontrolna aplikacija omogućava komunalnoj službi jednostavan pregled zaprimljenih prijava ili pitanja, odgovaranje na pitanja, raznu statističku analizu o vrstama i intenzitetu zaprimanja prijava. Analiza omogućava gradskoj upravi uvid o učestalosti kategorija prijava te detaljan prikaz lokacija prijava na području grada. Temeljem tih podataka gradskoj upravi sustav omogućuje lakše lociranje problematičnih gradskih lokacija te učinkovitost u njihovom rješavanju.

U sklopu ovog projekta razvijena je besplatna mobilna aplikacija koja omogućuje građanima izravno i jednostavno slanje prijava o uočenim nedostacima na području svog rada. U prijavi građani mogu opisati uočeni propust, pridružiti fotografiju sa mjesta prijave te poslati točnu GEO lokaciju na koju se odnosi prijava. Građani imaju uvid o dinamici rješavanja određenog problema te uvid u odgovore gradske uprave. Sve te informacije su u potpunosti transparente građanima bez obzira u kojem dijelu Hrvatske žive. Razvijenu mobilnu aplikaciju može koristiti komunalna služba čime se ostvaruje izravna i brza komunikacija sa građanima. Korisnicima mobilne aplikacija omogućava se pregled svih poslanih prijava te njihovo brzo pretraživanje.

Preuzimanje mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija Eredar dostupna je i BESPLATNA. Aplikacija je namijenjena za pametne mobitele koji koriste Android i iOS sustav.

Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Preuzmi program

ANDROID

Preuzmi program

iOS

Svojstva mobilne aplikacije

  • slanje prijave/upita izravno prema komunalnoj službi lokalne uprave. Komunalna služba putem sustava i maila zaprima prijavu/upit te može odmah u najkraćem vremenu odgovoriti građanima ili ih uputiti na službu koja je zadužena za zaprimljenu problematiku. Građani imaju uvid u dinamiku rješavanja upućenog zahtjeva ili upita.
  • pregled poslanih prijava/upita, kronološki pregled poslanih prijava/upita prema komunalnoj upravi pojedine lokalne zajednice. Uvid u status rješavanja prijave od strane komunalne službe. Pregled lokacije prijave i popratne slike.
  • pretraživanje zaprimljenih prijava, omogućava građanima lakše pronalaženje prijave prema traženom pojmu, gradu/mjestu prijave i slično.
  • kontaktiraj administratora, daje korisniku mogućnost slanja upita prema administratoru sustava ukoliko korisnik ima određenih problema u pristupu i registraciji. Također, ova mogućnost omogućuje slanje sugestija i prijedloga za poboljšanja funkcionalnosti sustava.
  • statistika, korisniku ima uvid u osnovnu statiku korištenja sustava i pregled učestalost pojedinih vrsta prijava prema mjestu/gradu slanja.