Osnovne informacije

Eredar je projekt koji je pokrenut od strane poduzeća Pulsar d.o.o. Cilj projekta bio je razvoj IT platforme koja omogućava građanima izravnu komunikaciju s komunalnom službom njihove lokalne uprave te time omogućava povećanje kvalitete života građana. Razvijenu platformu karakterizira nezavisnost i transparentnost u objavljivanju zaprimljenih prijava i prijedloga građana, a upućenih gradskim upravama. Za potrebe ovog projekta razvijena je web kontrolna aplikacija namijenjena komunalnoj službi lokalne uprave u mjestu / gradu, te besplatna mobilna aplikacija za sve građane. Kontrolna aplikacija omogućava komunalnoj službi jednostavan pregled zaprimljenih prijava ili pitanja građana, online odgovaranje, prikaz statističke analize vezano za kategorija prijava i njihovom intenzitetu zaprimanja. Analiza omogućava gradskoj upravi uvid o učestalosti pojednih kategorija prijava te detaljan prikaz lokacija prijava na području grada. Temeljem tih podataka gradskoj upravi sustav omogućuje lakše lociranje problematičnih gradskih lokacija te učinkovitost u njihovom rješavanju.

U sklopu ovog projekta razvijena je besplatna mobilna aplikacija koja omogućuje građanima izravno i jednostavno slanje prijava o uočenim nedostacima na području svog rada. U prijavi građani mogu opisati uočeni propust, pridružiti fotografiju s mjesta prijave te poslati točnu GEO lokaciju na koju se odnosi prijava. Građani imaju uvid o dinamici rješavanja određenog problema te uvid u odgovore gradske uprave. Sve te informacije su u potpunosti transparente građanima bez obzira u kojem dijelu Hrvatske žive. Razvijenu mobilnu aplikaciju može koristiti komunalna služba čime se ostvaruje izravna i brza komunikacija sa građanima. Korisnicima mobilne aplikacija omogućava se pregled svih poslanih prijava te njihovo brzo pretraživanje.

Preuzimanje mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija Eredar dostupna je i BESPLATNA. Aplikacija je namijenjena za pametne mobitele koji koriste Android i iOS sustav.

Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Preuzmi program

ANDROID

Preuzmi program

iOS

Svojstva mobilne aplikacije

  • slanje prijave/upita izravno prema komunalnoj službi lokalne uprave. Komunalna služba putem sustava i maila zaprima prijavu/upit te može odmah u najkraćem vremenu odgovoriti građanima ili ih uputiti na službu koja je zadužena za zaprimljenu problematiku. Građani imaju uvid u dinamiku rješavanja upućenog zahtjeva ili upita.
  • pregled poslanih prijava/upita, kronološki pregled poslanih prijava/upita prema komunalnoj upravi pojedine lokalne zajednice. Uvid u status rješavanja prijave od strane komunalne službe. Pregled lokacije prijave i popratne slike.
  • pretraživanje zaprimljenih prijava, omogućava građanima lakše pronalaženje prijave prema traženom pojmu, gradu/mjestu prijave i slično.
  • kontaktiraj administratora, daje korisniku mogućnost slanja upita prema administratoru sustava ukoliko korisnik ima određenih problema u pristupu i registraciji. Također, ova mogućnost omogućuje slanje sugestija i prijedloga za poboljšanja funkcionalnosti sustava.
  • statistika, korisniku ima uvid u osnovnu statiku korištenja sustava i pregled učestalost pojedinih vrsta prijava prema mjestu/gradu slanja.