Preuzimanje mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija E-redar dostupna je i BESPLATNA. Aplikacija je namijenjena za pametne mobitele koji koriste Android i iOS sustav.

Preuzmi mobilnu aplikaciju:

Preuzmi program

ANDROID

Preuzmi program

iOS

Za korištenje aplikacije, potrebno je da se korisnik registrira putem svoje privatne e-mail adrese. Nakon registracije korisnika za mjesto/grad gdje živi, može nesmetano slati upite ili prijave komunalnoj službi svog mjesta stanovanja.

Svojstva mobilne aplikacije

  • slanje prijave/upita izravno prema komunalnoj službi lokalne uprave. Komunalna služba putem sustava i maila zaprima prijavu/upit te može odmah u najkraćem vremenu odgovoriti građanima ili ih uputiti na službu koja je zadužena za zaprimljenu problematiku. Građani ima uvid u dinamiku rješavanja upućenog zahtjeva ili upita.
  • pregled poslanih prijava/upita, kronološki pregled poslanih prijava/upita prema komunalnoj upravi pojedine lokalne zajednice. Uvid u status rješavanja prijave od strane komunalne službe. Pregled lokacije prijave i popratne zabilježene slike prijave.
  • pretraživanje zaprimljenih prijava, omogućava građanima lakše pronalaženje prijave prema traženom pojmu, gradu/mjestu prijave i slično.
  • kontaktiranje administratora, daje mogućnost slanja upita prema administratoru sustava ukoliko korisnik ima određenih problema u pristupu i registraciji. ili slanja sugestija za poboljšanja funkcionalnosti sustava.
  • statistika, korisniku ima uvid u osnovnu statiku korištenja sustava i pregled učestalost pojedinih vrsta prijava prema mjestu/gradu slanja prijave.

Izgled aplikacije