Projekt

eRedar je suvremeni sustav koji omogućuje efikasnu komunikaciju građana s Upravom grada putem interneta. Sustav omogućuje slanje raznih upita, prijavu građana prema gradskoj Upravi vezano za uređenje grada, komunalna pitanja i slično. Građani putem ovog sustava mogu direktno prijavljivati određene nedostatke koje su uočili u gradu. Prilikom slanja upita ili prijave, građani prijavu mogu upotpuniti s popratnom fotografijom koja prezentira nastali problem.

Prijave

Prijave mogu slati samo građani koji su se prijavili u sustav eRedar. Svakom evidentiranom i autoriziranom građaninu, putem svojeg pristupnog imena i lozinke omogućuje se korištenje posebnog korisničkog modula sustava. Kod slanja prijave unosi se kratki naslov koji karakterizira narav prijave, tip prijave, naziv ulice i kućni broj u gradu na što se prijava odnosi (mjesto oštećenja, remećenje mira i sl.), prošireni opis problema, te popratna slika. Slanje popratne slike nije obavezno kod slanja prijave, već je to dodatna mogućnost vizualnog dokumentiranja eventualnog problema.

Gradska služba

Sve prijave direktno odlaze gradskoj komunalnoj službi grada koja putem sustava odgovara građanima na prijavljene probleme i pitanja. Svaka prijava u sustavu ima tri faze rješavanja: prijava zaprimljena, prijava prosljeđena nadležnoj osobi, prijava riješena. Sustav omogućuje građanima efikasno praćenje stanja svake prijave. Građani u svakom trenutku imaju uvid u kojoj su fazi rješavanja pojedinačne prijave te kakva je dinamika rješavanja problema.

Objavljivanje

Svaka prijava prije objavljivanja prolazi provjeru sadržaja. U slučaju da poruka sadrži uvredljiv sadržaj ili sliku neprimjerenog sadržaja, takva poruka bit će blokirana.

Korisnici

Korisnicima sustava omogućuje se jednostavno pretraživanje prijava upisanih u bazu podataka za odabrani grad. Sustav prikazuje datum i vrijeme kada je prijava zaprimljena, datum i vrijeme kada je prijava prosljeđena nadležnoj osobi te kada je riješena.

Mobilni uređaji

Upotreba sustava eRedar moguća je također putem mobilnih uređaja.