Novosti - Projekt "eRedar"

PORTAL ZA STANARE, PREDSTAVNIKE ZGRADA I NJIHOVEUPRAVITELJE !

Nakon godinu dana testiranja i analize zaprimljenih zahtjeva građana, načina korištenja servisa od strane gradskih Uprava i samih građana, servis eRedar započinje sa radom na području cijele Hrvatske. U provedenom testnom periodu, prikupljeni podaci definirali su daljnje smjernice u razvoju ovog web servisa. NEZAVISNOST servisa osigurava transparentnost u zaprimanju prijava. Podaci koje građani šalju, NE ĆE biti filtrirani od strane gradskih Uprava, na što su ukazivali korisnici servisa u proteklom razdoblju.
Novi servis eRedar započinje s radom početkom sljedeće godine (siječanj 2018.) Svim građanima u Hrvatskoj ponudit će se na korištenje besplatna mobilna aplikacija (Android i iOS). Mobilna aplikacija omogućit će jednostavnije i brže slanje prijava, pregled zaprimljenih prijava, uvid u statističke podatke, kontakt sa servisom eRedar i dr...
U novi servis imat će ugrađene dodatne funkcije kao što su:

  • prikaz raznih statistika prijava za pojedini odabrani grad
  • prikaz mape i lokacija učestalosti pojedine vrste prijava
  • usporednu statistiku učestalosti prijava za hrvatske gradove za odabrani period
  • i dr.

O projektu ...

Neke od zaprimljenih prijava

Prijave građana

Sustav eRedar pruža pregled zaprimljenih prijava građana prema odabranom gradu. Web stranice ovog servisa omogućit će javnosti nesmetani daljnji prikaz prijava, sa svim opisom prijave, oznakom lokacije u gradu, poratnom slikom i tekstom. Također, biti će vidljiv i odgovor gradske Uprave na zaprimljenu prijavu.
U ovom modulu, građani mogu pretraživati i pregledavati zaprimljene prijave po raznim kriterijima (prema vremenski, prema vrsti prijave, prema upisanom pojmu i sl.) U novom implementiranom servisu, slanje novih prijava moguće je SAMO putem mobilne aplikacije.
Više ...

Statistika prijava

Sustav eRedar u novoj verziji omogućavat će korisnicima i gradskim Upravama raznovrsnu statističku analizu podataka o zaprimljenim prijavama. Prikaz raznih usporednih grafikona i mapa sa lokacijama u gradu na koje se prijave odnose.
Prikaz podataka o usporednoj statistici između gradova kod kojih su zaprimljene prijave (broj prijava, najčešće vrste prijava i sl.). Dio statistike biti će dostupan javnosti, a dio je predviđen gradskoj Uprave zbog karaktera njihovog posla
Više ...

Mobilna aplikacija

ZZa potrebe nezavisnog web servisa eRedar izrađena je mobilna aplikacija koju će građani moći koristiti besplatno. Mobilna aplikacija će omogućavati jednostavno i direktno slanje podataka, ovisno o gradu gdje je građanin prijavljen.
Omogućavat će pregled zaprimljenih prijava te pregled dijela statistike vezano za vrte prijava i njihovu učestalost.
Više ...

Aplikacije se mogu preuzeti